Организационе јединице

 У Институту постоје следеће организационе јединице:

 1. Управа института
 2. Центар за унапређење медицине рада
 3. Центар за дијагностику и лечење професионалних болести и болести у вези са радом, са стационаром;
  • Одељење за поликлиничку и стационарну дијагностику са кабинетом за Sleep Apnea синдром
  •  Одељење за лабораторијску дијагностику
 4. Центар за радиолошку заштиту;
 5. Центар за хигијену и физиологију рада;
 6. Центар за оцену радне способности;
 7. Служба за правне, економско-финансијске,опште и техничке послове